LASER

Laser spada u svetlosnu terapiju. Terapija laserom je neinvazivna, blagotvorna terapija koja se ne oseća ali stvara osećaj prijatnosti i olakšanja. Efekti se postižu fotohemijskim i fotobiološkim efektima na ćelije tkiva. Biostimulativni efekti su ubrzanje  metabolizama i sinteze kolagena,  povećano oslobađanje faktora rasta i stvaranje novih mikrokapilara. Podsticajno dejstvo na imunitet,  povećava aktivnost leukocitia i veliki broj drugih merljivih pozitivnih efekata. Terapija koja ima prednosti  i  najmanje kontraindikacija. Na primer može se sprovoditi na ekstremitetima na kojima su proširene ili upaljene vene gde se druge terapije ne mogu koristiti.

Fizikalna terapija laserom koristi se u najširem opsegu indikacija. Najčešće se koristi kod trauma, sportskih  povreda, kod otoka i bolova različitog uzroka, zapaljensog ii degenerativnog  reumatizma. Lečenja u raznim oblastima medicine dermatologji ORL (sinusitis, laringitis) u oftalmologiji, ginekologiji, stomatologiji..

laser
Call Now Button