APARATURNI TRETMANI

TRETMAN ULTRAZVUKOM sa ELEKTRIČNIM TALASIMA

U ovom tretmanu se koristi istovremeno ultrazvuk i poseban oblik struje. Ultrazvuk je mehanički talas koji se može koristiti za razgradnju i oblikovanje masnih naslaga. Ima mehanički, biohemijski i blag termički efekat. Podstiče bolju cirkulaciju , limfnu drenažu i ubrzava metabolizam. Ultrazvuk razgrađje tvrde naslage celulita. Ima regenerativni efekat Efekati na cirkulaciji i metabolizmu se pojačajavu primenom struje i terapeutskom tehnikom pokreta. Tretman se radi  masažnim i  drenažnih pokretima aparatom. Efekti su smanjenje otoka, razmekšanje celulita  i preoblikovanje. Kod blažih otoka, edematoznog celulita odmah je vidiljiv rezultat posle I tretmana. Može se raditi pre i posle liposukcije.U tretmanima protiv celulita, pravilno doziranje i dobra manuelna tehnika omogućavaju odličan efekat.

Najbolji rezultati postižu se serijom 10 tretmana.

Može se  kombinovati sa drugim tretmanima mezoterapijom, pakovanjem tela ili ručnom masažom.

Ultrazvučni tretman se koristi i u tretmanima razmekšavanja ožiljnog tkiva.

naslovna
laser

LASER

Laser deluje biostimulativno i  regenerativno mehanizmom stimulacije metaboličkih procesa u ćelijama, ubrzanjem mikrocirkulacije. Eleminiše otok. Kada se koriste doze lasera sa višim frekvencijima postiže se razmekšanje tvrdine u tkivu. U anticelulit tretmanima koristi se u kombinaciji sa drugim metodama.

ELEKTROSTIMULACIJA

Tokom tretmana različitim oblicima struje postižemo kontrakciju mišića elektrostimulacijom. Elektrostimulacija preoblikuje mišiće,ubrzava se curkulacija i metabolizam tkiva. Efekat je lepši izgled , oblikovani i zategnuti mišići, smanjen otok i pojava celulita.

Za postizanje rezultata savetuje se serija  od 10 tretmana. Može se raditi svakodnevno ili 2, 3 puta nedeljno.

Call Now Button