Svako telo je drugačije. Stoga svaka rehabilitacija mora biti drugačija

MANUELNA TERAPIJA

Manuelna terapija je napredna specijalizovana oblast terapija koju fizioterapeut radi rukama direktno na telu pacijenta u cilju obezboljavanja, povratka funkcije i wellnessa. Koristimo je najčešće u lečenju zglobova i mekog tkiva mišića, ligamenata i vezivnog tkiva. Mogu se tretirati ne samo aparat za kretanje već i unutrašnji organi i drugi sistemi u telu koji na izgled ne deluju blisko povezani i pod uticajem dodira, pokreta i terapije rukama. Uopšte možemo reći da manuelna terapija leči celo telo, ali ne samo telo već i psihički aspekt čoveka najsveobuhvatnije, čovekovo biće u celini.
Najbolji rezultat dobija se kada se manuelna tehnika integriše sa vežbama, edukacijom pacijenta i drugim vidovima fizikalne terapije za obezboljavanje i brz oporavak.
Za svakog pojedinačnog pacijenta terapijske procedure koje primenjujemo pažljivo biramo ili kombinujemo. Individualni plan lečenja se na dnevnom nivou prilagođava njegovom trenutnom stanju.

Koje regije i stanja možemo tretirati manuelnom terapijom?

Bol u koštanomišićnom sistemu On je najučestaliji bol i čini 45% svih bolnih stanja. Često tretiramo stanja čiji su simptomi tegobe u vratu, leđima i krstima ramenu, laktu, ručnom zglobu i šaci.
— Mišićne spazme
— Stanja posle napornih treninga kod sportista, plesača
— Stanja posle dugotrajnog opterećenja i rada u nepravilnom položaju
— Stanja posle povrede

Miofascijalno oslobađanje

Miofascialna tehnika opuštanja Reč miofascialna potiče od reči mišić i od reči fascija – ovojnica mišića. To je manuelna tehnuika, deluje na mišiće i ovojnice, zglobove i unutrašnje organe. Bezbedno, meko radi na bezbolnom nameštanju.

Šta je fascija?

Prema novom gledištu sve fascije – ovojnice mišića i organa su povezane. Svi mišići i organi obavijeni su fascijom one su spojene i to čini jedan sistem. Fascija je inervisana. Promene na fasciji, zapaljenja, dovode do slepljivanja slojeva fascije i zadebljanja. Kada fascija ne može da klizi neometano može biti bolna. To remeti funkciju pokreta, jednog mišića, zgloba ili lanca pokreta.

Kako se radi tehnika?

Pregledom se traže tačke koje su specifično povezane sa bolom ili ograničenim pokretom. Dubokom masažom se postiže bolje klizanje fascije. Tretman smanjuje napetost i uklanja bol. Može se delovati na udaljenu zonu i na ceo lanac pokreta.

Kada se primenjuje miofascijalna tehnika?

— Bolna stanja kičmenog stuba
— Glavobolje
— Sindromi prenaprezanja
— Bol nakon porede

Koliko je potrebno tretmana?

Broj tretmana zavisi koliko je koliko je uznapredovala upala i proces slepljivanja fasije.

Yumeiho terapija

Tradicionalana japanska tehnika nameštanja zglobova i masaža. Prirodna metoda samoizlečenja u kojoj nam pomažu ruke terapeuta. U ovoj metodi su spojena znanja tradicionalnih energetskih i fizikalnih isceliteljskih odabranih tracionalnih metoda u zemljama Dalekog istoka.
Primenjuje se kao masaža sa gnječenjem i metodom pritisaka akupresurom na energetske meridiane. Deluje na omekšavanje i opuštanje mekih tkiva , poboljšanje protoka energije i pospešuje izlečenje. Završni deo terapije je nameštanje koštano — zglobnih struktura. Kada se tkiva pripreme, opuste, kosti i zglobovi se mogu lakše namestiti u pravilan položaj.
Ne primenjuju se gruba masaža i nagli pokreti već opuštanje mišića i blagi i prijatni zahvati na pripremljenim mišićima.

POJAM TEŽIŠTA TELA U YUMEIHO TERAPIJI
U Yumeiho terapiji pridaje se naročita pažnja teoriji težišta i simetriji oslonca tela. Obraća se pažnja na poziciju skstremiteta i zglobova. Ključ balansa celog tela je u pravilnom položaju karlične regije. Asimetričan položaj dovodi do nejednakog opterećenja i zategnustosti mišića i opeterećenja zglobova i kičmenog stuba. Na pregledu jedna noga često može delovati kraća usled zategnusti mišićno tetivnih struktura. Centriranje tela i uspostavljanje simetrije omogućava ravnomerno opterećenje, odnosno rasterećenje opterećenih segmenata.

Kako se radi tretman?

Yumeiho koristi 100 zahvata za ravnotežu i zdravlje.

U prvom delu tretmana radi se masaža akupresurom po energetskim meridianima. radi se uglavnom palčevima. Ovo nije klasična masaža, jer ne koristi pokrete i zahvate klasične masaže niti se koristi ulje za masaža. Terapeut vrši umereni pritisak palčevima, pratići kanale protoka energije u telu -meridijanima , po tracionalnoj  istočnoj medicini.

Drugi deo terapije se sastoji iz specifičnih zahvata istezanja i nameštanja tela. Pažnja se posvećuje kukovima i karlici, zatim se nastavlja nameštanje kičmenog  stuba i exteremiteta.

Šta se postiže Yumeiho terapijom?

Sveobuhvatna je terapija , deluje na sve aspekte zdravlja.Postiže se fizička, psihička i energetska ravnoteža, što je preduslov za zdravlje. Odlična je preventivna i terapeutska metoda koju koristimo za široki spektar potreba pacijenata u rehabilitaciji. Deluje pozitivno na posledice stersa.

Kome se preporučuje?

Često se koristi kod bola u kičmenom stubu. Kod osoba koje dugo sede za kompjuterom , kod boravka u nepravilnom i asimtričnom položaju, kod diskopatija, skolioza, mialgija, spondiloza, asimetrija koštanog i mišićnog sistema, postojanja razlike u dužini nogu, kod sportista, plesača sa preoptrećinim mišićima, stanja psihičke i fizičke napetosti i stresa.

Kada se tretmani ne preporučuju?

Kod diskus hernije u akutnoj fazi. glaukoma, kod upala krvnih sudova, flebitis, tromboflebitis, varikozni ulkus.

Mobilizacija zglobova

Tehnika manuelne terapije za poboljšanje pokretljivosti zglobova. Neagresivna je prijatna na granici masaže i nameštanja. Povećava pokretljivost, smanjuje bol, regeneriše oboleli zglob. Koristi se kod svih zglobova, najčešće velikih zglobova ramena i kuka. Dobre rezultate postiže u terapiji bolnog i zamrznutog ramena. Može se koristiti u lečenju posledica degenerativnih stanja kuka i kolena. Efikasna je u povratku pokreta, funkcije i smanjenju bola zglobova.

Trigger point terapija

Terapija jako osetljivih napetih struktura u mišiću , koji su na dodir kao kuglice tvrde i bolno osetljive.

Šta je trigger tačka?

To su jako osetljive napete i bolne zone u mišiću. Nastaju kao spazmi. Pacijenti ih prepoznaju i predstavljaju kao bolne tačke ili kuglice u mišiću.
Čest su uzrok dugotrajnog bola u vratu, ramenom pojasu , galavobolji, bolu u krstima. Nekad uzrukuju slabost i smanjenje pokretljivosti, jer mišić ne može da se očekivano kontrahuje , jer je već kontrahovan u trigger tački.

Šta je prenesen bol?

To je bol koji se proširi u određenoj projekciji na drugom mestu a ne na mestu prvobitnog nastanka bola. Postoji mapa obrazaca prenesenog bola (lopatica - ruka, gluteus - noga). Bol može da nastane kao posledica dugotrajne kontrakcije‚ nekad duži boravak u nefiziološkom položaju, kao i dugotrajni stres i napor.

Kako se radi tehnika?

Neki delovi mišića ostanu napeti i ne možemo ih kasnije spontano opustiti, zahtevaju manuelnu terapiju tretman prstima, laktom ili pomagilima uz istovremeno blago istezanje.Iskusni terapeut zna da tretira odgovarajuće povezane zone.

Kome se preporučuje?

Najčešće nastaje pri radu u nepravilnom položaju, asimetrinim i dugotrajnim opterećenjem, kod sportista, kod osoba sa deformitetima kičmenog stuba.

PNF TEHNIKA

Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija (PNF) je poznata metoda lečenja u rehabilitaciji neuroloških i ortopedskih pacijenata. Bazirana je na istraživanjima Dr. H. Kabata, primenjuje se u Americi od 40-tih godina prošloga veka.
Koristi se u rehabilitaciji raznih vrsta neuroloških poremećaja kao i različitih traumatološko-ortopedskih stanja kroz individualni rad gde su pokret i tehnike aktivacije pacijenta glavna sredstva kojim se postiže funkcionalni oporavak, obezboljivanje i osposobljavanje pacijenta. Tehnika je bezbedna, bezbolna i kntraindikacije skoro da ne postoje .

Na čemu se zasniva terapija?

Terapija se vrši kroz procenu, plan i kontinuiran tretman.
Tretman neuromišićne disfunkcije i ortopedsko traumatološke rehabilitacije može biti vrlo različit i ne koristi samo osnovne vežbe. Cilj je individualan zahvisno od kliničke slike i potreba specifične rehabilitacije. Primer specifični zahtevi kod sportista. Procedure i tehnike se kombinuju.
Principi terapije su proprioceptivni, vizuelni i verbalni input. Pacijent se osnovnim principima potakne da probudi svoje potencijale za brz i kvalitetan oporavak.

Terapija je kontinuirana i pozitivno orjentiše pacijenta.

KOJI SU EFEKTI TERAPIJE?

Različitom kombinacijom 9 tehnika postižemo željene razultate.

- stabilizacija zgloba

- kontrola pokreta

- povećenje obima pokreta

- jačanje mišića

 -smanjivanje bola

-olakšano započinjanja pokreta  na primer kod neuroloških stanja

-kod nemogućnosti pokreta ova tehnika pomaže aktivaciju mišića i pojavu pokreta

- povećenje kontrole pokreta

Kod koga se najčešće primenjuje?

— Traumatološko-ortopedski pacijenti
— Sportske povrede u rehabilitaciji nakon hirurških intervencija
— Posle ugradnje endoproteze kuka, kolena i ramena

--- Primenjuje se kod neuroloških stanja

--- Reumatološka zapeljenska i degenerativna stanja, artroza ramena, kuka, kolena i degenerativni artritis

--- Stanja i dijagnoze kod kojih postoji mišićna slabost, bol, ograničena pokretljivost i drugi problemi vezani za pokret

Trakcija, Istezanje

Radimo manuelnom tehnikom istezanje kičmenog stuba, mišića i ligamenata. Postiže se istezanje mekog tkiva, opuštanje mišića, bolja pokretljivost i razmicanje zglobova.
Mogu se ubalžiti bolovi kod išijasa, discus herniae, degenerativnih oboljenja kičmenog stuba i bolnih zglobova Kod bolnih stanja kičmenog stuba usled razmicanja i povećanja međuprostora između pršljenova dobija se stvaranje negativnog pritiska u discusima , poboljšavanje ishrane discusa i njegova regeneracija ili oporavak oštećenog discusa..

Mobilizacija mekog tkiva

Meko tkivo su mišići, tetive, fascije i nervi. Tehnika uključuje masažu i pritisak na tkivo da bi se relaksirao mišić, omekšao ožiljak, smanjila upala, olakšao bol i poboljšala cirkulacija. Oslobođa od aktunog i hroničnog bola.

Slide

PROMO PAKET

Relaks masaža se često koristi radi nege i povećanja psihofizičke sposobnosti organizma.

RELAX LEĐA

1.000 din.
POGLEDAJTE NAŠE OSTALE AKCIJE
Scroll Down
Bottom Reached